Udělená čestná občanství

ZM 45/92 z 9. 3. 1992

Městské zastupitelstvo na základě zákona č. 367/90 Sb. §36, odst. 1 písm. h) uděluje čestné občanství ve městě Havl. Brod panu Jonathanu Jocobu Englerovi, nar. 24. 12. 1968, v Pittsburghu v USA, bytem Pittsburgh, Woodmont Str. 5521 za nezištnou a obětavou pomoc při výuce anglického jazyka a za příkladný přístup k neformálnímu rozvoji přátelství mezi lidmi v Havl. Brodě a v USA.


ZM 57/93 z 15. 3. 1993

Městské zastupitelstvo bere na vědomí informaci Ing. Holendy o plnění předchozích usnesení.
Městské zastupitelstvo schvaluje návrh na udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu – paní Eva Horová za dlouholeté vytrvalé úsilí o rozvoj spolupráce mezi městem Brielle v Nizozemí a městem Havlíčkův Brod, - pan Cornelie de Ronde za rozhodující podíl na navázání přátelských kontaktů mezi městem Brielle v Nizozemí a městem Havlíčkův Brod ještě v době, kdy Evropu dělila železná opona.


ZM 132/99 z 29. 3. 1999

Udělení čestného občanství Městské zastupitelstvo souhlasí s tím, aby bylo uděleno čestné občanství města Havlíčkova Brodu hudebnímu skladateli Petru Ebenovi, dne 12. 9. 1999, při příležitosti konání pěveckého festivalu Bohemia Cantat


ZM 482/05 z  31. 10. 2005

Zastupitelstvo města schvaluje dle §36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu válečnému pilotu Imrichu Gablechovi při příležitosti jeho významného životního jubilea za zásluhy o svobodu naší země a vzornou reprezentaci Havlíčkova Brodu.


ZM 218/05  z  25. 4. 2005

Zastupitelstvo města schvaluje dle §36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu Rině van der Veen, za dlouhodobý a významný přínos k rozvoji partnerských vztahů mezi občany Havlíčkova Brodu a Brielle.


ZM 82/12 ze 16. 4. 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dle §36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu panu Bohuslavu Matouškovi, Velké Přílepy, za celoživotní reprezentaci svého rodného města Havlíčkova Brodu.


ZM 209/15 ze 14. 9. 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dle §36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu Martinu Kamerlingovi, 3232 HC Brielle, za dlouhodobý významný přínos v rozvoji partnerských vztahů mezi občany Havlíčkova Brodu a holandského města Brielle.


ZM 210/15 ze 14. 9. 2015

Zastupitelstvo města schvaluje dle §36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení čestné občanství města Havlíčkova Brodu PhDr. Markétě Hejkalové, Praha 10 - Strašnice, za dlouhodobý kulturní přínos městu Havlíčkův Brod, zejména za pořádání Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.