Základní údaje o městě

Město Havlíčkův Brod 

 

Vznik našeho města se datuje od 2. poloviny 13. století, kdy Smil z Lichtenburka založil na Haberské stezce u zdejší osady Brod město s názvem Smilův Brod. Od doby krále Jana Lucemburského neslo název Německý Brod.  Po skončení 2. světové války bylo přejmenováno na Havlíčkův Brod. Brod byl nejprve významným hornickým městem s těžbou stříbra, později se stal centrem řemeslné a zemědělské výroby.  Při dobytí Žižkovým husitským vojskem roku 1422 byl Německý Brod úplně zničen.
K obnově a rozkvětu došlo především v době, kdy Brod náležel spolu s lipnickým panstvím rodině Trčků z Lípy. Od roku 1637 nesl titul „královské město“. Městu se nevyhnuly nejrůznější pohromy, povodně a požáry, ani třicetiletá válka a takzvané morové rány.
Od roku 1850 byl Německý Brod sídlem okresního hejtmanství, soudu, berního úřadu a správním centrem s městským úřadem. Rozšířil se zde textilní a bramborářský průmysl. Dlouholetou tradici má zdejší mlýn a měšťanský pivovar. Ani kultura nezůstala pozadu - divadelní ochotníci uvedli v roce 1922 vůbec první dramatizaci Haškova Dobrého vojáka Švejka v provedení pražských herců.
Město odchovalo a hostilo řadu významných osobností, k nimž patří Jan Václav Stamic, Josef Dobrovský, Bedřich Smetana, Jan Zrzavý. Zasadilo se o vytvoření památníku Tomáše G. Masaryka a Karla Havlíčka Borovského.
Návštěvníka napadne, že Havlíčkův Brod, který má zajímavou historii, řadu památek a příjemnou atmosféru zmodernizovaného náměstí, jde cestou pokrokových měst, která spojují kulturu s pohodlím, fyzickou i duševní pohodou. Tento fakt dokládá na jedné straně stále vylepšované moderní bydlení např. ve čtvrti Rozkošská, na straně druhé oblíbený sportovní komplex v Kotlině zasazený do přírodní scenérie staletého parku Budoucnost, sportovní areál Na Plovárenské a Na Losích.
Od roku 2000 je Havlíčkův Brod známý jako Střed Evropy. Existence Středu Evropy byla objevena Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem v pozůstalosti Járy Cimrmana. Jednu z modifikací středu Evropy můžete obdivovat v Sázavské ulici v podobě obřího trychtýře.
Město podporuje zájmové spolky, kulturní, sportovní a společenské akce a výjimečným občanům a žákům škol uděluje Ceny města. Havlíčkův Brod se proslavil i tradicí hokejové školy, ze které vzešli světoznámí hráči i trenéři, jako např. Josef Augusta, Jaroslav Holík či Jan Suchý.
V našem městě můžete využít pestré nabídky kulturních a sportovních zařízení. Příjemné chvíle lze strávit v útulných restauračních zařízeních, cukrárnách a kavárnách.

Základní údaje o městě

 
 
 

Starosta:  Zbyněk Stejskal
Místostarostové:  Bc. Libor Honzárek 
   Ing. Vladimír Slávka
  Marie Rothbauerová
   
První zmínka o městě:  1256 (potvrzeno rychtářem Wernerem)
Počet obyvatel:  23 391 (k 1. 1. 2019)
Kraj: Kraj Vysočina
Okres:  Havlíčkův Brod 
Řeka:  Sázava
Rozloha:  6494 ha
Nadmořská výška: 422 - 488 m.n.m., 435 m.n.m Havlíčkovo náměstí 
Zeměpisná poloha:  49°36'28.257''N, 15°34'50.471''E
Městské rybníky: Valšička, Obora, Očko, Hastrman, Rantejch, Cihlář, Hajdovec, Pfafendorfský, Zádušní, Štičí
Partnerská města: Brielle, Brixen, Spišská Nová Ves
Spřátelená města: Český Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod