Po stopách osobností města

Beckovský Jan František (1658 - 1725) - kněz, spisovatel, autor jednoho z nejstarších dochovaných herbářů, historik protireformace.

Čart Jiří (1708 - 1778) - houslista a skladatel, působil v Mannheimu ve Stamicově orchestru.

Dobrovský Josef (17. 8. 1753 – 6. 1. 1829) - kněz, jazykovědec, historik. Učil se na brodském gymnáziu.

Exnar Jan (27. 7. 1951) - sklářský výtvarník, malíř, vytvořil velký počet vitrajů do architektonických prostor, k nejvýznamnějším patří cyklus na mariánské téma v barokizovaném kostele sv. Martina v Třešti, souběžně se věnuje odlišně pojatým skleněným plastikám, působí v ČR, SRN, Finsku, USA, Japonsku.

Exnarová Hana (16. 11. 1949) - sochařka, keramička, věnuje se volné figurální keramické plastice a realizacím pro architekturu, působí v ČR, SRN, Rusku, Jugoslávii, Itálii, Polsku.

Hašek Jaroslav (30. 4. 1883 – 3. 1. 1923) – spisovatel, publicista, novinář. Autor díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Havlíček Karel Borovský (31. 10. 1821 – 29. 7. 1856) - novinář, spisovatel, vyznavač svobody a demokracie (CK disident). Z domu č.p. 19 na náměstí byl v roce 1851 deportován do Brixenu.

Jůzl Jan (1905 - 1976) - akademický malíř, ilustrátor, učitel na výtvarném oboru LŠU, který sám založil.

Kalina Antonín (1870 - 1922) - politik a diplomat, první vyslanec ČR v Jugoslávii.

Kekula Josef (1952) - houslový virtuos, člen Stamicova kvarteta.

Klofáč Václav Jaroslav (1868 - 1942) - politik, novinář, v letech 1918 - 1920 ministr národní obrany.

Kobzinová Kateřina Barbora (26. 10. 1673 – 27. 7. 1730) - manželka brodského rychtáře, zakladatelka gymnázia.

Křička Jaroslav (1882 - 1969) - hudební skladatel, pedagog.

Kutlvašr Karel (1895 - 1961) - armádní generál, velitel v Praze v květnu r. 1945, v 50. letech vězněn.

Kuttelwascher Karel (1916 - 1959) - jeden z nejúspěšnějších pilotů 2. světové války, pověstný "Noční jestřáb".

Matoušek Bohuslav (1949) - houslový virtuos, člen Doležalova a Stamicova kvarteta.

Noll Karel (1880 - 1928) - divadelní a filmový herec, přítel Jaroslava Haška.

Panuška Jaroslav (1872 - 1958) - akademický malíř, mnohokrát zobrazil Brod či Lipnici nad Sázavou.

Reynek Bohuslav (31. 5. 1892 – 28. 9. 1971) - grafik, katolický básník, překladatel, metafyzicky a spirituálně zaměřený.

Rubeš František Jaromír (1814 - 1853) - spisovatel, básník a prozaik. Novely a povídky s humorným nádechem.

Saska Josef (31. 7. 1949) - malíř, grafik, svým dosavadním dílem se řadí mezi přední soudobé české grafiky, působí v AVU v Praze, Světlé nad Sázavou, Paříži, Dippoldiswalde, Itálii, Finsku.

Smetana Bedřich (2. 3. 1824 – 12. 5. 1884) - známý hudební skladatel, klavírista, dirigent, zakladatel české národní hudby s A. Dvořákem. Studoval na  brodském gymnáziu.

Stamic Jan Václav (19. 6. 1717 – 27. 3. 1757) - hudební virtuos, skladatel a koncertní mistr v Mannheimu.

Stich Alexandr (10. 3. 1934  26. 1. 2003) - filosof a VŠ profesor, znalec díla Karla Havlíčka Borovského.

Šerých Jaroslav (27. 2. 1928 - 23. 3. 2014) - akademický malíř, grafik a ilustrátor, např. pohádky a básnické sbírky.

Šrámek Fráňa (1877 - 1952) - básník a spisovatel, pobýval v Brodě u otce, dokončil zde Stříbrný vítr.

Štáfl Otakar (30. 12. 1884 – 14. 2. 1945) - akademický malíř, grafik (exlibris) a ilustrátor.  K častým námětem patřily Vysoké Tatry a Brod.

Tajovský Vít Bohumil (3. 3. 1912 – 11. 12. 1999) - opat želivského kláštera premonstrátů, vězněn v 50. letech, mravní autorita regionu.

Trčka Rudolf Jan z Lípy (asi 1557 – 29. 9. 1634) - český šlechtic, říšský hrabě.

Truhlářová Venda (22. 5. 1924 v Opavě - 27. 1. 2016) - grafička a malířka, věnovala se olejomalbě a krajině, neteř Jana Zrzavého, žila a pracovala v Havlíčkově Brodě a Okrouhlici, působila v ČR, Bulharsku, Německu, Belgii.

Uher František (1936) - učitel v Havlíčkově Brodě, autor detektivních próz, povídek a příběhů pro děti.

Vančura Vladislav (1891 - 1942) - známý spisovatel, prozaik a dramatik, působil v brodské nemocnici jako medik.

Veselý Jiří, JUDr. (1913 - 1990) - autor akvarelů s tematikou zmizelého Brodu.

Waldhauser Antonín (1835 - 1913) - akademický malíř, krajinář a portrétista, autor historických obrazů.

Weidenhoffer Vojtěch (19. 4. 1826 - 1901) - továrník, poslanec českého zemského sněmu, šiřitel bramborářství a škrobárenství. Propagátor nových metod a technologií. Na vlastní náklady vystavěl tzv. chudobinec, finančně se podílel na výstavbě veřejné nemocnice a na výdlažbě náměstí.

Zahradnický František (1867 - 1930) - lékař a organizátor, zakladatel moderní brodské nemocnice.

Zrzavý Jan (1890 - 1977) - světoznámý malíř, grafik a ilustrátor, studoval v Německém Brodě, žil dlouho v Okrouhlici.

A protože svět není a nikdy nebyl pouze jednobarevný, lze připomenout, že z našeho města pochází také např. Michal de Causis, odpůrce Husův před koncilem v Kostnici či komunistický extrémista Josef Šoupal, pachatel atentátu na ministra financí Rašína v roce 1923.

Údaje jsou čerpány z knih Havlíčkův Brod a okolí (J.Sochr, M.Sochrová, 1992), a Havlíčkův Brod v pověstech a historii (L.Macek, P.Rous, 1993) a z městské kroniky.