Spišská Nová Ves

Kontakty se slovenskou Spišskou Novou Vsí navázal před několika desítkami let zdejší Okresní úřad. Od roku 1992 se řadí Spišská Nová Ves mezi zahraniční partnerská města Havlíčkova Brodu. V roce 1995 byla mezi městy Havlíčkův Brod a Spišská Nová Ves uzavřena smlouva o partnerství. Hranice vztahů oficiálních a neoficiálních je dnes jen stěží rozlišitelná.