Partnerské město Brixen

Brixen v Jižním Tyrolsku se stal partnerským městem Havlíčkova Brodu v roce 2007. K navázání užších vztahů mezi oběma městy došlo díky osobnosti Karla Havlíčka Borovského. Tento známý spisovatel, novinář a satirik obě města spojuje svým pobytem ve vyhnanství právě v tyrolském Brixenu.

Historické události

Karel Havlíček byl znám tím, že ostře vystupoval ve svých publikacích proti vládě, za což byl později obžalován a v listopadu 1851 následně díky své velmi dobré obhajobě u kutnohorské poroty osvobozen. Vojenské kruhy ale stále naléhaly, aby byl Havlíček deportován z Čech. Tehdejší vojenský velitel Clam Gallas intervenoval u císaře Františka Josefa I. Ten se po domluvě s ministrem vnitra Bachem rozhodl, že nechá Havlíčka odvézt do vyhnanství (úředně nařízený nucený pobyt). V noci z 15. na 16. prosince 1851 Havlíčka zatkli v Německém Brodě. Jeho cesta do Brixenu v doprovodu eskorty trvala týden. Prvním místem Havlíčkova pobytu byl tehdy luxusní hotel Elefant, kde ho vlídně přijali. Pobýval i jinde, ale v roce 1852 mu po příjezdu jeho rodiny nabídli bydlení v domku s altánem a zahradou v tzv. Kellerhäuslu, kam se Havlíčkovi později nastěhovali. V této době vznikla dodnes známá díla, jako např. Tyrolské elegie, Křest sv. Vladimíra a Král Lávra. Karel Havlíček se z Brixenu do Čech vrátil v květnu roku 1855 poté, co podepsal protokol, jímž se zavázal nepokračovat ve veřejných aktivitách. O rok později v červenci 1856 zemřel.

Dne 8. července 1925 Češi slavnostně odhalili na domě v Brixenu pamětní desku, text mohl být tehdy pouze v češtině a italštině. Až v roce 1995 byla odhalena druhá deska s německým textem, tentokráte ji věnovalo město Brixen. Této události se zúčastnil tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milan Uhde společně se starostou města Havlíčkova Brodu Václavem Šrámkem a bývalým starostou Tomášem Holendou. Velké poděkování patří rodině Heiss, která o pamětní desky pečuje a stará se o okolní květinovou výzdobu. Návštěvníkům z České republiky ochotně umožňuje, aby se v prostoru jejich zahrady mohli osobnosti Karla Havlíčka poklonit. Při renovaci v roce 1981 byl interiér domku přestavěn.

Partnerskou smlouvu mezi Brixenem a Havlíčkovým Brodem podepsala obě města za účasti kulturních spolků v roce 2007, svými podpisy ji stvrdili tehdejší starosta Brixenu Albert Pürgstaller a starostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová. Od té doby se rozvíjejí oboustranné výměnné pobyty např. žáků základních škol, účastníků sportovních soutěží, šachistů, folklorních či pěveckých souborů. Zkušenosti z místní gastronomie čerpají při svých praxím i studenty havlíčkobrodské Obchodní akademie. Zejména pro mladou generaci se tak stále otvírá prostor pro další aktivity. Za dlouhodobou spolupráci při podpoře výměnných vztahů mezi oběma městy obdržela Jana Fischerová v listopadu roku 2019 v Brixenu Cenu města Brixen a jeho čestné občanství.

Každý sudý rok brixenští pořádají celoměstskou slavnost s názvem Altstadtfest, kterou město ožívá vždy třetí srpnový víkend. Brixen nám pravidelně nabízí stánek, kde se může Havlíčkův Brod prezentovat. Velmi oblíbená a žádaná je aktivní účast našeho folklorního souboru Kalamajka. Naposledy se slavnosti uskutečnily v roce 2022.

Tamější mužský pěvecký sbor Männergesangverein Brixen ( mgv Brixen) navštívil naše město v září 2018, kdy se představil v rámci Dnů evropského kulturního dědictví na Havlíčkově náměstí a také na zámku ve Světlé nad Sázavou.

V Brixenu žije více než 20 tis. obyvatel, což z něj dělá třetí největší město autonomní provincie Bolzano. Pro zhruba dvě třetiny obyvatelstva je mateřským jazykem němčina. Město je také historickým, uměleckým, kulturním, ekonomickým, společenským a administrativním centrem okresu Valle Isarco. V roce 2018 byl Brixen vyhodnocen jako nejkrásnější město ALP (alpského regionu).