Za křížovou cestou do Uher

Křížovou cestu z r. 2023 u Přibyslavi tvoří 13 zastavení, 14. zastavením je velký kříž, který byl na kopci u osady Uhry vztyčený v roce 2020. Vznik křížové cesty inicioval přibyslavský farář Pavel Sandtner a autorem díla je umělecký kovář Petr Štáfl z Uher. Zpracování křížové cesty je založeno na dialogu poutníka s postavou Ježíše Krista, kompozičně dotvořeno krajinou.

Jak se tam dostanete?

Vlakem :      Havlíčkův Brod – Přibyslav zastávka   https://idos.idnes.cz/vlaky/spojeni/

Pěší trasa okruhu -  5 Km  ze žst. Přibyslav zastávka a  zpět žst. Přibyslav

Pokračujte pěšky po cyklotrase č.19, v Hesově odbočíte vlevo na cestu ke křížové cestě, jež vede do obce Uhry. Zpět přes Dvorek do Přibyslavi.

Zde na železniční zástávku a zpět do Brodu vlakem.

Info ke křížové cestě:

U Přibyslavi je nová ORIGINÁLNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

Umělecký kovář Petr Štáfl z podnětu přibyslavského faráře Pavla Sandtnera zapracoval na tvorbě originálního díla, které výtvarně obohatí barokně-přírodní scenérii města Přibyslav.Jde o kovovou křížovou cestu, jejíž počátek je v Hesově, vede po polní cestě vzhůru se zakončením na náhorní planině mezi osadami Uhry a Dvorek, kde nyní již stojí Štáflem vykovaný dominantní kříž. Ten také je posledním, čtrnáctým zastavením kalvárie.Křížová cesta v přírodě bývá zbudována jako řada výklenkových kaplí nebo božích muk a často vede do kopce. Právě toto nepsané pravidlo platí i v Přibyslavi, jen s tím rozdílem, že místo kapliček či božích muk jsou všechna zastavení vytvarována z kovu.

„Originalitou je, že všechny pašijové události - odsouzení Ježíše Krista Pilátem Ponským, Kristovo přijetí kříže a několikerý pád pod ním, potkání s Matkou, pomoc Šimona Kyrenského, přijetí roušky od Veroniky, napomenutí plačících žen, zbavení roucha, přibití na kříž na Golgotě, smrt, snětí z kříže a uložení do hrobu,“ se pokusil vyjádřit pouze ve zpodobnění výrazu Ježíšovy tváře, další postavy základního biblického příběhu zobrazovat nebudu,“ říká o svém tvůrčím plánu autor kalvárie.

 

  

QR kód mapy