Střed Evropy na dosah

Pokud chcete vidět na vlastní oči, kde se nachází Střed Evropy (podle  českého génia - Járy Cimrmana), vydejte se po této trase. 

Náročnost trasy: nenáročná

Celková délka trasy : 0,9 km 

Čas: 20 min

1)  Havlíčkovo náměstí 

2) Městské opevnění

3) Hřbitovní kostel svatého Vojtěcha. 

info: Kostel se nachází na místě původní slovanské osady, která vznikla patrně ve 12. století na tzv. Haberské stezce směřující z Čech na Moravu. Brod přes řeku dal jméno osadě a později i středověkému městu, které vzniklo ve 13.století. Dnešní kostel stojí na místě dnes neznámé starší gotické stavby ze 13. století. Původní zasvěcení sv. Vojtěchovi, umístění stavby u brodu přes reku i archeologické nálezy( náhrobní kámen ze 13. století) dokazují, že byl nejstarším kostelem ve městě. Kostel sv. Vojtěcha je jpříkladem jednoduché církevní stavby na předměstí. Součástí kostela je tzv. starý hřbitov. Zde je pohřbena řada osobností města např.rodiče a dcera K. H. Borovského , jeho učitel V. Doubrava a další. Mnohé pomníky z 19.století jsou památkově chráněny. V kostele se konají bohosluby a příležitostné kulturní akce.

4)Most přes řeku Sázavu

Cíl:  Střed Evropy  (v zahradě  Kavárny u notáře). 

 

Střed Evropy v Havlíčkově Brodě podle Járy Cimrmana | Turistické informační centrum Havlíčkův Brod (czechproject.eu)

Snad všechny středoevropské státy někdy pomyslely na to, jestli právě na jejich území neleží onen jeden jediný bod – tedy střed našeho kontinentu. Myšlenku, že Střed Evropy je v Havlíčkově Brodě, první odvážně vyslovil a obhájil geniální Jára Cimrman.Zde je na místě citovat pana Zdeňka Svěráka: Jára Cimrman byl světoběžník, který někdy kolem roku 1907 pojal myšlenku, že se usadí. Teď šlo ovšem o to, kde. On měl - jak víte - prsty v radiokomunikaci a chtěl se usadit někde, odkud by mohl vyzařovat jeho genius do celé Evropy, čili hledal její střed. Cimrmanovým plánem bylo v tomto středu postavit chalupu s vysílací věží a odtud zasáhnout celou Evropu. Po zhotovení prvního přenosného modelu Středu Evropy, který je dílem výtvarníka Jana Exnara, byl vypátrán přesný bod středu, aby mohlo být jeho místo důstojným způsobem označeno. Objekt označující tento bod vykoval pan Martin Šteller, který jej ztvárnil jako trychtýř. Velikost trychtýře je nepřímo úměrná velikosti myšlenky slavného vědce - čím větší myšlenka, tím menší trychtýř (pouze  3.20 x 2,50 m). Proč trychtýř?

Trychtýř, slovo pocházející původně z italštiny, má neskutečné množství významů a podob. Kdo chce naslouchat a slyší špatně, může si k uchu přiložit 

QR kód mapy