Procházka k perknovským rybníkům

V Perknově byly revitalizovány rybníky na jaře 2023.

Trasa je vedena od zastávky MHD Rozkošská a měří asi 5 km přírodním terénem. (Bus č.2,22). Pro cestu zpět můžete použít buď stejnou či bližší zastávku v téže ulici.

 

 

QR kód mapy