Pouť ke sv. Anně z Pohledu

Tradice každoroční oslavy svátku Anny se dochovala dodnes.  Při této příležitosti je zde pořádána místní farností mše, kde se sejdou poutníci z celého okolí. Součástí tradice je velká pouť s atrakcemi a stánky, sladkostmi i poníky. Ve vesnici Pohled se vyjímečně otevírá i zámek, kde probíhají Pohledské Annenské slavnosti. Informace o pohledské pouti a oslavách nejlépe zodpoví obecní úřad Pohled (724 189 741), který tuto památku spravuje.Obec rozkládající se po obou březích řeky Sázavy leží 4 km východně od Havlíčkova Brodu.  Jednu z cest z Pohledu ke Svaté Anně lemuje lipová alej, kratší cesta lemovaná drobnými sakrálními stavbami vede kolem potůčku úpatím kopce zvaného Kalvárie, z nějž je podle turistické mapy daleký rozhled. Vznik poutního místa je spojen s legendou o klášterním písaři, který v klášterním lese při pronásledování jelena zapadl do bažiny. V nouzi slíbil, že zachrání-li se, postaví na místě kapli ke cti svaté Anny. Při kopání základů byl objeven léčivý pramen. 

TRASA S POUŽITÍM ŽELEZNICE

Celková délka trasy : 2,5 km

Čas: 50 min.

Doporučení: Nedoporučuje se pro občany s horší mobilitou, terén je z větší části přírodní - nerovný 

Start: Železniční stanice Pohled 

1)      zámek (bývalý klášter)- kostel svatého Ondřeje

Cíl:   Poutní kostel sv. Anny

Z Havlíčkova Brodu (i při cestě zpět) použijte vlakové spojení do PohleduIDOS • Autobusy • Vyhledání spojení (idnes.cz)

 

TRASA  BEZ POUŽITÍ ŹELEZNICE (pěšky z HB) 

Celková délka trasy : 10,5 km

Čas: 3 hod.

Start: Park Budoucnost - (červená turist. značka)

2) pobřeží Sázavy

3)zámek Pohled ( zde pokračujete po žluté turist. značce)

4) odbočit do ulice V Aleji

Cíl: Poutní kostel sv. Anny

 

AUTEM  se ke sv.Anně dostanete  po silnici č.34 (cca 8km z HB). 

Poutní místo je vyhledávané již od 18.století a zahrnuje nejen kostel sv. Anny a kapli, ale také 14 zastavení křížové cesty (malé kapličky), bývalý hostinec a lázeňskou budovu.Kostel byl postaven v roce 1766 podle návrhu Jana Santiniho, kaple nad zázračným pramenem pak roku 1824. Na původním místě stávala rovněž menší kaplička.Lázeňská budova pocházi z roku 1858.Na přelomu 19. a 20. století pak lázně zanikly. 

 

 

 Pohled (okres Havlíčkův Brod) – Wikipedie (wikipedia.org) 

QR kód mapy