Turistika - Havlíčkobrodsko + blízké okolí

Oblíbené turisticky prověřené stezky po Havlíčkobrodsku. Barva turistického značení vždy na letáku v pravém dolním rohu (možný tisk z galerie). 

RYBNIČNÍ OKRUH KOLEM MĚSTA

Trasa: Havlíčkův Brod – Hajdovice (2,5 km) – Zádušní rybník (1 km) – Knyk (1,5 km) – Rozňák (2 km) – Pelestrovská studánka (2 km) – Rozkoš (2,5 km) – Havlíčkův Brod (2 km)

Celkem 13,5 km – lehká trasa vhodná pro rodiny s dětmi. 

Z náměstí po zelené turistické značce parkem Budoucnost kolem rybníku Hastrman, dále Rantejch, Cihlář (možnost koupání), Hajdovec, Zádušní rybník do osady Knyk. Stále po zelené do další osady Rozňák. Odtud po modré značce pelestrovskými lesy. Okolo rybníku Drátovce přes rozcestí u Pelestrovské studánky (po odbočce ke studánce 250 m). Pod samotou Drátovna Lázničkovou strání s pomníčkem umučených vlastenců přes rozcestí Rozkoš do Havlíčkova Brodu.

NA VYHLÍDKOVÝ VRCH VYSOKÁ

Trasa: Havlíčkův Brod – Žabinec (1,5 km) – Petrkov (3,5 km) – Svatý Kříž (1 km) – Vysoká bus (3,5 km) – Vysoká chata (1 km) – Mírovka (3 km) – Bartoušov (2 km) –  Pohled (2,5 km) - Termesivy (3 km) – Havlíčkův Brod (4 km)

Celkem 25 km, zkrácená 13,5 km do Mírovky nebo 18 km do Pohledu – náročná trasa převýšení, spíše pro zdatné jedince.

 Z náměstí po zelené turistické značce přes autobusové nádraží k přehradě Žabinec (možnost koupání) dále do Petrkova. V obci lázeňská budova z roku 1777 a barokní zámeček z 2. pol. 18. stol., rodiště básníka, překladatele, malíře a grafika. Pokračujeme po zelené do obce Svatý Kříž. V obci kostel Nalezení sv. Kříže z r. 1712-14, na hřbitově železný kříž z r. 1767. Pokračujeme do osady Ovčín. Terén významně poznamenán těžbou stříbrné rudy ve 13. a 14. stol. Dále pokračujeme přes samoty Melichov a u Smrčáku do obce Vysoká. Odtud vzhůru do kopce na vyhlídkový vrchol Vysoká (587 n.m.) s dalekým rozhledem, lyžařským vlekem a lyžařskou chatou, která je v létě mimo provoz. V okolí terénní stopy po středověkém a novověkém hornictví. Z vrcholu sestup podél vleku po žluté značce do obce Mírovka. Zde možno trasu ukončit a vrátit se vlakem zpět. Dále pokračujeme po žluté značce přes obec Bartoušov do obce Pohled. Též možnost návratu vlakem zpět. Nyní pokračujeme po červené značce kolem kláštera cisterciaček z r. 1267 a klášterního kostela sv. Ondřeje z konce 13. stol. Naproti kostelu bývalé probošství z r. 1714. Zámecký park 2,5 ha s rybníkem. Stále po červené k již téměř neznatelnému tvrzišti Hadrburk přes osadu Termesivy do Havlíčkova Brodu.

CESTOU K. HAVLÍČKA BOROVSKÉHO K POUTNÍMU KOSTELU SV. ANNY

Trasa: Havlíčkův Brod – Termesivy (4 km) – Pohled (3 km) – Sv. Anna (1,5 km) – Pohled (1,5 km)

Celkem 10 km – lehká trasa.

Po červené značce z náměstí přes osadu Termesivy k ji téměř neznatelnému tvrzišti Hadrburk do obce Pohled. Po červené značce kolem kláštera cisterciaček z r. 1267 a klášterního kostela sv. Ondřeje z konce 13. stol. Naproti kostelu bývalé probošství z r. 1714. Zámecký park 2,5 ha s rybníkem. Lipovou alejí projdeme kolem zámku, odbočíme za ním vlevo z červené značky a další alejí přes hlavní silnici k lesu. Nyní již stoupáme ostřeji lesem na vrchol kopce s poutním kostelem sv. Anny a křížovou cestou. U bývalých lázní sirnatoželezitý pramen. Zpět do Pohledu sejdeme lipovou alejí kolem malého parkoviště u hlavní silnice a klesáme zpět k zámku a kostelu stále lipovou alejí, kde odbočíme po červené značce přes řeku Sázavu na vlakové nádraží.

DO RODIŠTĚ BOHUSLAVA REYNKA

Trasa: Havlíčkův Brod – Petrkov (5 km) – Žabinec (3,5 km) – Havlíčkův Brod (1,5 km)

Celkem 10 km – lehká trasa.

Z náměstí po zelené značce na autobusové nádraží, kde zelenou opustíme a pokračujeme přes světelnou křižovatku přímo Humpoleckou ulicí k restauraci Formanka. Zde zahneme vlevo pod železniční trať a sledujeme značení cyklostezky číslo 4153, která nás vede pohodlnými polními a lesními cestami do obce Petrkov. V obci barokní zámeček z 2. pol. 18. stol., rodiště básníka, překladatele, malíře a grafika Bohuslava Reynka. Po projití kolem zámečku zahneme vlevo s kopce a po silnici dojdeme k rybníku, kolem kterého prochází zelená značka. Vpravo se cca 500 metrů nachází lázeňská budova z roku 1777. Do Havlíčkova Brodu jdeme vlevo po zelené značce kolem nádrže Žabinec.

PŘES PŮSOBIŠTĚ JANA ZRZAVÉHO DO PELESTROVSKÝCH LESŮ

Trasa: Havlíčkův Brod – Rozkoš (2 km) – Veselice (2 km) – Klanečná (1,5 km) – Okrouhlice (3,5 km) – Veselý Žďár (3 km) – Pelestrovská hospůdka (1,5 km) – Pelestrovská studánka (1 km) – Rozkoš (2,5 km) – Havlíčkův Brod (2 km)

Celkem 20 km – středně obtížná trasa, silniční úsek 4 km.

 Z náměstí po červené značce přes rozcestí Rozkoš, místní část Perknov (je možnost použít MHD) k hlavní silnici. Stále po červené přes řeku Sázavu a kolem železniční zastávky do osady Veselice. Dále po červené do Údolí lásky a osady Klanečná, rodiště Želivského opata Víta Tajovského. Stále po červené do obce Okrouhlice. Po příchodu do obce před mostem vlevo ke staré poště, kde žil a tvořil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). Na budově pamětní deska. Vrátíme se zpět k červené značce a dojdeme k rozcestníku. Vpravo od něj stojí zámek (nepřístupný). Po mostě nad železniční trať a po místní silničce do obce Veselý Žďár, obcí přímo po silničce směr Rozňák. Po asi jednom km odbočíme vpravo (ukazatel) k Pelestrovské hospůdce (možnost občerstvení) a dále mírně z kopce po široké lesní cestě. Po 700 metrech vlevo k Pelestrovské studánce (ukazatel) s výbornou pramenitou vodou. Odtud po modré významové odbočce (vanička) k rozcestí Pelestrovská studánka. Vpravo po modré. Pod samotou Drátovna Lázničkovou strání s pomníčkem umučených vlastenců přes rozcestí Rozkoš do Havlíčkova Brodu.

CESTOU PÁTERA JOSEFA TOUFARA

Trasa: Leština u Světlé n. S. – Dobrnice (2 km) – Kynice (2 km) – Číhošť (2 km) – Prosíčka (2 km) -Nezdín (2 km) – Opatovice (2,5 km) – Dubice rozc. (2,5 km) – Benetice (1 km) – Smrčná žel. stanice (2,5 km)

Celkem 18,5 km, středně náročná trasa (zpáteční stejná trasa náročná, převýšení, pro zdatné jedince).

Z obce Leština u Světlé nad Sázavou vyjdeme po modré TZT přes obec Dobrnice. Trasa vede podél zajímavého, starého kostelíka. Pokračujeme lučními cestami, z nichž je dobrý výhled především na pásmo Železných hor. Jdeme okolo již rozpadlých budov Hory do obce Kynice, kde je malá obora s daňky. Cesta vede dále do obce Číhošť. Při vstupu do obce (TZT uhýbá po silnici vlevo) se nachází geometrický střed země. Modrá TZT dále pokračuje ke kostelíku, v níž kázal páter Josef Toufar, umučený za minulého režimu ve vězení. Trasou s pěknými výhledy se dostaneme do obce Prosíčka se zajímavou dřevěnou plastikou hasiče. Stezka pokračuje po silničce do obce Nezdín ke kapličce. Cestou vlevo se dostaneme k oboře s daňky. Pod nezdínskou kapličkou je pramen výborné vody. Hlubokými lesy pokračujeme přes obec Opatovice na turistické rozcestí Dubice. Vpravo po žluté TZT můžeme jít do obce Pavlov a přes Vilémovice na Sluneční zátoku. Modrá trasa z Dubic vede v souběhu se žlutou značkou do obce Benetice. Žlutou trasou se dostaneme do Světlé nad Sázavou. Modrou trasou přes obec Leštinka pokračujeme do obce Smrčná přímo k vlakové zastávce. Stezka vede původní cestou přes obec Koňkovice na rozcestí Rohule (nová trasa 18,5 km, na Rohuli celkem 23 km).

K JEDNOMU Z NEJMOHUTNĚJŠÍCH HRADŮ V ČECHÁCH

Trasa: Havlíčkův Brod  - Rozkoš (2km) – Veselice (2km) – Klanečná (1,5 km) – Okrouhlice (3,5 km) – Babice (1 km) – Volichov (3,5 km) – Vitonín (1 km) – Lipnice nad Sázavou (2 km)

Celkem 16,5 km možno prodloužit na 24 km do Světlé nad Sázavou, náročná trasa, převýšení.

Z náměstí po červené značce přes rozcestí Rozkoš, místní část Perknov (je možno použít MHD) k hlavní silnici. Stále po červené přes řeku Sázavu a kolem železniční zastávky do osady Veselice. Dále po červené do Údolí lásky a osady Klanečná, rodiště želivského opata Víta Tajovského. Stále po červené do obce Okrouhlice. Po příchodu do obce před mostem vlevo ke staré poště, kde žil a tvořil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). Na budově pamětní deska. Vrátíme se zpět k červené značce a dojdeme k rozcestníku. Vpravo od něj stojí zámek (nepřístupný). Nyní po zelené značce kolem vlakového nádraží přes obce Babice, Volichov, Vitonín a stále do kopce do městečka Lipnice nad Sázavou. Mohutný gotický hrad na žulové skále z počátku 14. stol. Přístupný, prohlídka hradu s průvodcem 50 minut. Z hradní věže je výhled až do vzdálenosti 70 km. Dále se v obci nachází Haškův domek s muzejní expozicí a hrob spisovatele Jaroslava Haška (1883 – 1923). Dále v městečku gotický kostel Sv. Víta připomenutý r. 1347. Návrat autobusem, nutno si předem zjistit. Dále možno pokračovat po modré značce přes Závidkovice do Světlé nad Sázavou, odkud je dobré vlakové spojení s Havlíčkovým Brodem.

KRAJEM HUSITŮ

Trasa: Havlíčkův Brod – Termesivy (4 km) – Pohled (3 km) – Stříbrné Hory (3 km) – Pod Kateřinou (1 km) – Žižkovo pole (4,5 km) – Žižkova mohyla (1 km) – Přibyslav (3,5 km)

Celkem 21 km až na vlakové nádraží. Středně obtížná trasa.

 Po červené značce z náměstí přes osadu Termesivy k již téměř neznatelnému tvrzišti Hadrburk do obce Pohled. Po červené značce kolem kláštera cisterciaček z r. 1267 a klášterního kostela sv. Ondřeje z konve 13. stol. Naproti kostelu bývalé probožství z r. 1714. Zámecký park 2,5 ha s rybníkem. Pokračujeme po červené značce kolem vlakového nádraží přes osadu Simtany do Stříbrných hor. V okolí stopy po dolování stříbrných rud. Po červené na rozcestí Pod Kateřinou, kde zahneme vlevo po žluté značce. Projdeme kolem bývalého hornického kostela sv. Kateřiny přibližně z r. 1300 k hlavní silnici, kterou přejdeme a údolím Borovského potoka stále po žluté přes Dolní Dvůr a Zádušní Mlýn do obce Žižkovo Pole. Cestou ve svazích údolí patrné průduchy z bývalých štol. Odtud po červené značce lipovou alejí k Žižkově mohyle (nově opraveno). Dle pověsti zde r. 1424 zemřel Jan Žižka. Pokračujeme nejprve po silnici a později lesními cestami k rozcestí Plaček. Podle pověsti, zde husité konali tryznu za zemřelého Jana Žižku. Stále po červené podél Doberského potoka do města Přibyslav. V městečku je zámek ve stylu italské renesance, nyní hasičské muzeum – jediné svého druhu v Česku. Prohlídka s průvodcem 60 minut. Mnoho historických domů barokní špitál a fara. Rodiště Jana Otta. Trasu ukončíme na vlakovém nádraží, z centra 1 km po silnici směr Žďár nad Sázavou, cestou k nádraží jezdecká socha Jana Žižky odhalená r. 1957.

ÚPATÍM ŽELEZNÝCH HOR

Trasa: Havlíčkův Brod – Pohledští Dvořáci (1,5 km) – Břevnice žst. (3,5 km) - Ronovec (2,5 km) – Ve Žlabě (1 km) – Rozsochatec (2 km) – Skořetín (3,5 km) – Chotěboř žst. (3,5 km)

Celkem 17,5 km, s prohlídkou města Chotěboř 20 km, středně obtížná.

Z náměstí po žluté značce parkem Budoucnost kolem sochy Karla Havlíčka Borovského od B. Kafky a dále okolo Kalvárie stále po žluté značce přes rozcestí Pohledští Dvořáci a obec Břevnice na rozcestí Ronovec. Po významové odbočce zřícenina malého hradu z 2. pol. 13. stol., původně nazývaný Sommerburg, založen Smilem z Lichtenburka. Pod hradem památný smrk s obvodem kmene 370 cm a výškou 41 metrů, patří mezi nejvyšší v ČR. Od rozcestí pokračujeme stále po žluté značce k rozcestí Prdlavá studánka, studánka po odbočce 200 metrů. Dále přes rozcestí Ve Žlabě do obce Rozsochatec. V obci zámek (první zmínka o zámku jako o tvrzi je z r. 1600). Jde o obdélníkovou jednopatrovou stavbu s dvoupatrovým rizalitem s balkonem a vížkou. Na zahradním průčelí je dochován barokní portál. Po r. 1989 byl zámek vrácen synovi poslední majitelky (Marie Greifová), který uvádí zámek i zámecký park do původního stavu. Stále po žluté značce přes osadu Skořetín (dříve poplužní dvůr) a kolem údolí nádrže Břevnice do Chotěboře. Žlutá značka končí na vlakovém nádraží, do centra vede modrá značka 1,5 km. Ve městě renesanční radnice, později barokně upravená, zámek z počátku 18. stol. V něm je městské muzeum s pamětní síní malíře Jindřicha Průchy a Ignáta Herrmanna, prohlídka s průvodcem 50 minut. Dále židovský hřbitov z r. 1894 a kostel sv. Jakuba původně románský. V blízkosti města kaňonovité údolí říčky Doubravky, kterým vede naučná turistická trasa.

K MICHALOVU STATKU

Trasa: Havlíčkův Brod – Rozkoš (2 km) - Veselice (2 km) – Klanečná (1,5 km) – Okrouhlice (3,5 km) – Olešnice (1,5 km) – Pohleď žst. (2,5 km) – Pohleď (1 km) – Pod Malou Homolí (1,5 km) – Příseka u Světlé (2,5 km) – Světlá nad Sázavou (2 km)

Celkem 20 km, středně obtížná trasa.

Z náměstí po červené značce přes rozcestí Rozkoš, místní část Perknov (je možnost použít MHD) k hlavní silnici. Stále po červené přes řeku Sázavu a kolem železniční zastávky do osady Veselice. Dále po červené do Údolí lásky a osady Klanečná, rodiště želivského opata Víta Tajovského. Stále po červené do obce Okrouhlice. Po příchodu do obce před mostem vlevo ke staré poště, kde žil a tvořil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). Na budově pamětní deska. Vrátíme se zpět k červené značce a dojdeme k rozcestníku. Vpravo od něj stojí zámek (nepřístupný). Stále po červené značce přes obec Olešnice k železničním zastávce Pohleď. Nyní již po žluté značce do obce Pohleď. Zde se nachází Michalův statek, malý vesnický skanzen s ukázkou bydlení před 200 lety, prohlídku možno zajistit, kontaktní telefon 569 452 532, 776 771 203.  Pokračujeme do kopce, výhled na panorama Lipnice na rozcestí Pod Malou Homolí. Odtud po modré značce přes Příseku u Světlé do Světlé nad Sázavou. Po příchodu do města vlevo vlakové nádraží. Ve Světlé nad Sázavou barokní zámek, empírové a novorenesanční úpravy. Gotický špitál založen r. 1578, kostel sv. Václava z r. 1562. Posázavská železnice z r. 1903, podzemní chodby a moderní sklárna. V okolí četné lomy. Návrat zpět vlakem, dobré spojení.

PŘES VYSOKOU DO ČESKÉ BĚLÉ

Trasa: Havlíčkův Brod – Žabinec (1,5 km) – Petrkov (3,5 km) – Svatý Kříž (1 km) – Vysoká bus. zast. (3,5 km) – Vysoká chata (1 km) – Mírovka (3 km) – Bartoušov (2 km) – Pohled (2,5 km) – Svatá Anna (1,5 km) – Krátká Ves (4,5 km) – Česká Bělá (3 km) (popř. dále – Rozsochatec nebo Havlíčkova Borová)

Celkem 27 km, náročná trasa, převýšení, spíše pro zdatnější.

Z Havlíčkova Brodu dojdeme na vrch Vysoká po zelené značce (viz. tur. stezka „Na vyhlídkový vrch Vysoká“). Dále pokračujeme po žluté značce přes Mírovku a Bartoušov do Pohledu. Odsud je trasa nově prodloužena. Od vlakového nádraží v obci Pohled stezka dál pokračuje v souběhu s červenou trasou ke klášteru. Dále vede samostatně nádhernou starobylou alejí s mnoha výhledy ke komplexu církevních staveb na sv. Anně. Pokračuje okolo osady U Tomů do obce Krátká Ves. V současnosti se u hlavní silnice nachází restaurace s dobrou kuchyní. Z Krátké Vsi pozvolna stoupáme až na Ševcův kopec s pěknými, téměř kruhovými výhledy. Sestoupáme do městyse Česká Bělá, kde tato trasa končí. Můžeme pokračovat po zelené TZT do Rozsochatce, nebo na opačnou stranu do Havlíčkovy Borové (9 km).