Do Muzea energetiky kolem tůně

Délka trasy: 2,4 km

Časová náročnost: 40 minut 

Vhodné pro: všechny věkové kategorie, rodiny s kočárky

Trasa:1) Havlíčkovo náměstí - 2) Havlíčkův dům-  3) Smetanovo náměstí - 4+5) Pomník F. Zahradnického, altán Tři grácie - 6) Tůně na Ledečské - cíl

V Havlíčkově Brodě, v objektu společnosti ČEZ Distribuce v Ledečské ulici, najdete neobvyklé muzeum, ve kterém máte možnost vrátit se v čase a zamyslet se nad vývojem energetiky. Vystavené přístroje přibližují důmyslné vynálezy a ukazují práci našich předků, kteří si i ve své době uvědomovali důležitý přínos elektrického proudu v období vědecko-technické revoluce. Veličina, která změnila svět , tím, že přinesla překotný vývoj především  v průmyslové výrobě, a stala se každodenní součástí našeho života, si jistě patřičnou pozornost zaslouží.

Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky – informace o vynálezcích v oboru elektřiny, dokumentaci z počátků elektrifikace, unikátní fotografie přibližující vývoj výstavby elektrických vedení a historické dopravní prostředky na elektřinu, staré plakáty, historické spotřebiče, elektroměry, měřicí přístroje či ochranné a pracovní pomůcky. Najdete tu i mapy elektrifikace regionu a historická zařízení rozvoden a elektráren. Některé exponáty jsou staré i 100 let. Muzeum mohlo být zpřístupněno veřejnosti především díky nadšení dlouholetých zaměstnanců energetiky 

Slavnostní otevření proběhlo za účasti generálního ředitele společnosti ČEZ Distribuce Ing. Richarda Vidličky, zástupců města Havlíčkův Brod a zakladatelů muzea i zástupců energetiky.

Expozice je přístupná v kteroukoliv dobu po domluvě se správcem.

Kontakt a adresa muzea: Ledečská 2490, 580 01 Havlíčkův Brod

Ivan Kubát  – tel. 606 644 231 

Vstup zdarma

Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky, z vystavených exponátů stojí za zmínku:

-  informace  o vynálezcích elektřiny

-  historická technická dokumentace o počátcích  elektrifikace

-  fotografická expozice přibližující vývoj výstavby vedení

-  fotografická expozice o používaných dopravních prostředcích a mechanizaci

-  historické bezpečnostní plakáty

-  historické spotřebiče a instalační přístroje

-  historické elektroměry , ochrany vedení , měřící přístroje

-  fotodokumentace o likvidaci poruchových stavů ( námrazy, kalamity,……)

-  historické předpisy

-  ochranné a pracovní pomůcky

-  historické mapy elektrifikace regionu

-  historická zařízení rozvoden a elektráren

 

Tipy na výlet :: KČT, odbor Havlíčkův Brod (webnode.cz)

QR kód mapy