Cesta za Andělem parkem Budoucnost

 

Procházka parkem Budoucnost a Vlkovskem - cesta do přírody

Celková délka trasy: 3,4 km

Čas: 56 minut

Náročnost trasy: Trasa je vhodná pro rodiny s dětmi, mezi body 6 a 8 je však náročnější terén - od bodu č. 6 doporučujeme osobám s horší mobilitou, popř. osobám s kočárkem bod č. 7 vynechat a jít po břehu rybníka Hastrman, dále se napojit u bodu č. 8 (zastavení č. 7 Pomník K. H. Borovského je dobře vidět i z lehčí varianty trasy). Pokračujeme parkem Budoucnost, kolem letního koupaliště, podchodem okolo rybníku Cihlář až do samotného Vlkovska. Po levé straně můžete sejít k bodu č. 9 - replice středověké sklářské pece. Pokud se vrátíte zpět na trasu, po cca 330 metrech dorazíte k poutnímu místu - Andělskému  kříži.     

 

QR kód mapy