Cesta Karla Havlíčka Borovského

 

Celková délka trasy: 46,2 km 

Časová náročnost: 13:21 hodin 

Náročnost trasy: nerovný, náročnější terén, pro zdatnější turisty                           

Barva turistické značky: červená (trasa kopíruje Cyrilometodějskou stezku až do Přibyslavi, kde se uhýbá nahoru směrem na Žižkovo Pole, Cyrilometodějská pokračuje dále na Žďár nad Sázavou). Z původní červené je nutné v přibyslavské místní části Dobrá pokračovat po silnici č. 351 směr Žižkovo Pole, jelikož je původní úsek zarostlý hustou vegetací, tudíž obtížně průchodný. 

Start: Od budovy Muzea Vysočiny (Havlíčkovo náměstí) pokračujte k řece Sázava...  

6) Zámek v Pohledu 

7) Pátkova jeskyně

8) Růženina štola...

10) Přibyslav - přes místní část Dobrá pokračujte směr Žižkovo Pole po silnici č. 351, kdy se zhruba na 19. kilometru napojujete zpět na stezku K. H. B. Z původní červené je nutné sejít, jelikož je původní úsek zarostlý hustou vegetací, tudíž obtížně průchodný.

14) Žižkova mohyla

15) Rodný dům K. H. Borovského v Havlíčkově Borové (V roce 1931 zde bylo slavnostně otevřeno muzeum. V domě je stálá expozice věnovaná životu a dílu slavného rodáka Karla Havlíčka Borovského. V dalších výstavních prostorách jsou umístěny 2 stálé expozice: jedna se týká rodáka S/Ldr Josefa Stránského, DFC a padlých příslušníků 311. peruti RAF z Vysočiny, druhá je zasvěcena sochaři Viktoru Dobrovolnému).

16) Ranská jezírka - vznikla v prohlubních po někdejší těžbě železných rud (těžilo se od středověku do 18. století). V jezírkách a jejich okolí rostou mokřadní druhy, například leknín bělostný, rosnatka okrouhlolistá, tolije bahenní.
Žijí tady obojživelníci (mimo jiné čolek horský), v porostu hnízdí sluka lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný a mnoho dalších ptáků.

17) Občerstvení Na Osadě - otevřeno od 1. dubna - 30. října od 13 - 23 hod. (kontakt na provozovatele: 733 710 720)

18) Rybník Řeka

19) Pamětní síň Jana Zrzavého v Krucemburku

20) Studnice

21) Kaple sv. Jana Nepomuckého

Cíl: Hlinsko

Turistická cesta Karla Havlíčka Borovského vede z Havlíčkova Brodu přes Přibyslav do Hlinska. Trasa měří 46,5 km, můžete jí zdolat pěšky či na krosovém kole. 

Výchozím bodem trasy je Muzeum Vysočiny (start) v Havlíčkově Brodě. Odtud pak cesta směřuje podél Sázavy k železničnímu mostu a dále polními a lesními cestami do městečka Pohled s barokním zámkem (6), který však není veřejnosti přístupný. Pak se cesta opět proplétá okolo Sázavy, až ke kamennému mostu přes Borovský potok nebo okolo Růženiny štoly u meandru Sázavy. Podél železniční tratě pak cesta dojde do Přibyslavi.

Zdejší jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova připomíná skon husitského vůdce dne 11. října 1424. Havlíčkova trasa však pokračuje podél Doberského potoka a lipovou alejí až k Žižkově mohyle – ta stojí kousek od obce Žižkovo pole na údajném místě vojevůdcova skonu. Mohyla byla odhalena v roce 1874 při příležitosti 450. výročí Žižkova úmrtí. Husitský válečník zemřel „od hlízy“, což dnešní lékaři diagnostikovali jako veliký karbunkl (nežit), který Žižkovi způsobil otravu krve.
 
V Žižkově poli cesta uhýbá na polní cestu k Modlíkovskému potoku a odtud zamíří do Havlíčkové Borové. Zde najdete Havlíčkovo muzeum, které bylo zřízeno v jeho rodném domě. Trasa dále míří přes les k Ranským jezírkům, rybníku Řeka a do Krucemburku. Odtud pokračuje polním a lesním terénem do Studnice a Hlinska, kde končí.


Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cesta-karla-havlicka-borovskeho

QR kód mapy