Skatepark se nachází u severovýchodního obchvatu  Práce na výstavbě skateparku, který roste u severovýchodního obchvatu města mezi koupalištěm a lokalitou Na Nebi. Rozloha je necelý 1 000 m2

Rekreace a sport: Technické služby Havlíčkův Brod (tshb.cz)

 necelých 1 000 m2, město za jeho výstavbu zaplatí

zhruba 5,5 mil. Kč.
Park se skatovými překážkami budou rozdělovat tři
výškové úrovně. Jeho prostřední část doplní travnatý
ostrůvek o rozloze zhruba 10 m2. Vzhledem k bezprostřední
blízkosti rychlostní komunikace I. třídy oddělí
park a komunikaci bezpečnostní bariéra v podobě živého
plotu.