Koncerty Vážné hudby v ZUŠ HB

Koncerty Vážné hudby / tentokrát konané v ZUŠ Havl. Brod
Kdy (od-do): 26. 11. 2023 17:00
Kde: Havlíčkův Brod
Žánr: Koncerty
Pořádá: Klub OKO
Web: www.kluboko.cz
Email: jakub.baloun%z%kluboko.cz
Telefon: +420 727 838 776
Adresa pořadatele (sídlo): Smetanovo nám. 30, 58001 Havlíčkův Brod

NE 26. 11. 2023 od 17.00 hodin
sál ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod

Účinkující:     Silvie Mechová – flétna
                       Jindřich Macek - loutna     

V hudebním projektu se posluchačům představí dva nástroje - flétna a loutna, které své posluchače v citlivé komorní spolupráci přenesou do světa harmonie plné citů a vášní, kde je možné na chvíli zapomenout na všední starosti dne. Nechme se hudbou vrátit do minulosti, ale i poznejme hudbu mladou, současnou. Je to dobrodružné hledání stálých proměn a skrytých krás.                    

Silvie Mechová  /flétna/

Silvie Mechová - Hönigová studovala konzervatoř v Pardubicích ve flétnové třídě Mgr. Jaromíra  Höniga. Školu ukončila absolventským koncertem, kde vystoupila jako sólistka s Komorní filharmonií Pardubice v sólovém partu Mozartova koncertu G dur. Dále pokračovala ve studiu na JAMU v Brně u Prof. Arnošta Bourka. V průběhu studií se zúčastnila řady soutěží, kde získala různá ocenění (3. cena v soutěži Amati Kraslice, 2. cena v soutěži konzervatoří, 1. cena v Mozartově soutěži komorní hry v Praze). V roce 1991 byla členkou mezinárodního orchestru Yehudi Menuhina ve Francii. S. Mechová absolvovala řadu interpretačních kurzů u nás i v zahraničí (např. Rakousko).

V současné době působí jako pedagog flétnové hry na pardubické konzervatoři. Věnuje se též pravidelné koncertní činnosti. Jako komorní hráč vystoupila v různých zemích Evropy (např. Německo, Rakousko, Polsko, Holandsko a další). Je členkou komorního souboru Family Hönig Quartet, s kterým natočila CD. Několikrát spolupracovala s Českým rozhlasem (natočila Variace pro flétnu a klavír Otmara Máchy) a Českou televizí. Společně s loutnistou Jindřichem Mackem vytvořila pořad Putování krajinou hudby.

 

Jindřich Macek /loutna/

            Již v době svých studií získal několik ocenění v kytarových soutěžích, např. 1. cenu v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty za interpretaci barokní hudby. Kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005). V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě a koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Věnuje se také skladatelské práci pro svůj oblíbený nástroj loutnu a vlastní kompozice s úspěchem zařazuje do sólových recitálů i komorních projektů. Při interpretaci renesančních a barokních písní s doprovodem loutny spolupracuje s mezzosopranistkou Pavlou Fendrichovou, se kterou nastudoval a nabízí čtyři celovečerní koncertní programy - „Milostné písně", „Písně trpělivosti", „Moravská lidová poezie v písních" a „Co se této noci stalo". Ve vokálně-instrumentálním duu vystupoval také se sopranistkami Helenou Pellarovou, Annou Hamadovou (SK), Evou Rukavičkovou a Janou Novákovou. Příležitostně s loutnou hostoval v pražském souboru Musica Fresca nebo ve smíšeném sboru Moravští Madrigalisté. Pořádá výchovné koncerty s názvem „Loutna se představuje“ – určené pro žáky ZŠ a SŠ. Společně s kytaristkou Ivetou Novotnou vytvořil pořad „Struny v proměnách času". V působivém spojení loutnové hudby s mluveným slovem vystupuje v „Alchymii lásky" s panem Alfredem Strejčkem. V citlivých instrumentacích projektů „Putování krajinou hudby", „Flauto dolce“ a „Flétna a loutna napříč hudebními epochami" účinkuje s flétnistkou Silvií Mechovou. Pořady „Doteky strun a kouzla měchu", „La Brise de France", „In Patches", „Kontrasty", „Poslán jest od Boha anděl", „Renaissance touches", „Close your eyes and listen", „Flos Florum", "Kodex o Václavu IV.", „Hudba v myšlenkách Masarykových", „Sametově s loutnou a akordeonem...", „Via vitae Comenius" a „Střípky ze života Dvořákova" připravil s akordeonistkou Jitkou Baštovou. Projekt mluveného slova a hudby „Hudba poezie - poezie hudby" vznikl díky spolupráci s českou spisovatelkou a básnířkou Sylvou Lauerovou. S pořady „Chvění houslových strun", „Loutna a housle se představují", „Od klasiky do pohádky s loutnou a houslemi" a „Adventní zastavení s hudbou" vystupuje s houslistkou Leou Mackovou. Zúčastnil se mistrovských kurzů na kytarovém festivalu Mikulov (např. ve třídě P. Steidla, L. Witoszynského, J. Wagnera), ve Valticích (třída anglického loutnisty B. Wrighta) a ve Slovinsku (pod vedením A. Kröpera). Cenné zkušenosti získal také na interpretačním kurzu japonské loutnistky S. Noiri či Letní škole barokní hudby v Holešově (J. Čižmář). Podílel se na vzniku audio nahrávky Krajina zpěvu (dětský sbor, loutna), multimediálních CD firmy Fenomen multimedia a.s. (1999-2005), nahrávky Loutnové zamyšlení (2005) a CD s názvem Loutna&Akordeon (2014). Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, finské, slovenské, maďarské, polské, slovinské, chorvatské, lucemburské, holandské a americké publikum. Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Jmenujme např. Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004, Ars Antiqua Europae 2004, Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2005, Ars Antiqua Europae 2005, Pražské brány 2007, Kampanila 2008, Haydnovy hudební slavnosti 2008, Hofer Konzerte 2010, Hofer Konzerte 2011, Ars Antiqua Europae in Via Gothica 2011, Veselská ozvěna 2013, Na dvanácti strunách 2015, Podlipanské hudební slavnosti 2016, Festival komorní hudby 2016, Načeradecké hudební léto 2016, Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram 2017, Hudební potkávání 2017, Veselská ozvěna 2017, Načeradecké hudební léto 2017, barokní festival Feste Teatrale 2017, festival Stamicovy slavnosti 2018, festival Svátky Písní Olomouc 2018, festival Stříbrnoskalické hudební léto 2018, barokní festival Feste Teatrale 2018, historické slavnosti Příbramská svatohorská šalmaj 2018, Kravařský hudební festival 2018, festival Tóny Chodovské tvrze 2019, festival Hudební léto ve Štěkni 2019, barokní festival Feste Teatrale 2019, XXVIII. ročník FESTIVALU ORTENOVA KUTNÁ HORA 2021, 53. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram 2022, Hořické hudební slavností 2022, XIII. Ratibořické nocturno v roce 2022, Dvořákův festival 2022 v České Kamenici, XIX. ročník Hudebního festivalu F. I. Tůmy 2022 a Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 2023.

 

r