Židovský hřbitov

„Prach jsi a v prach se obrátíš“. Tento nápis vítal návštěvníky židovského hřbitova o rozloze 30 akrů, který si v Ledečské ulici postavila brodská židovská obec roku 1888. Původně byli zemřelí pochováváni na židovských hřbitovech ve Světlé nad Sázavou, Humpolci a jiných místech v okolí, později také na starém městském hřbitově u kostela sv. Vojtěcha. Za založením vlastního hřbitova stály významné osobnosti židovské obce – továrníci, velkostatkáři, obchodníci v Německém Brodě a okolí. Hřbitov byl postaven na okraji města a ohrazen zdí. U vstupní brány vznikla hřbitovní budova – vozovna, v níž také bydlel hrobník, který hřbitov spravoval. Dnes má vozovna opravenou fasádu.
Hroby na židovském hřbitově byly seřazeny v řadách od západu k východu s orientací na jih. Do dnešní doby se zachovalo přes dvě stě náhrobků. Většina z nich má české nápisy doplněné hebrejskými texty, popř. židovskými hvězdami. Na hřbitově se pohřbívalo do druhé světové války, později byla na některých náhrobcích doplněna jen jména obětí holocaustu. Pohřeb býval důležitou součástí judaismu, staralo se o něj pohřební bratrstvo, tzv. Chevra kadiša. V Německém Brodě bylo patrně založeno krátce po otevření hřbitova a jeho stanovy byly schváleny roku 1895. Pohřbů na židovský hřbitov však ubývalo ve 30. letech 20. století. V té době se židovská komunita ve městě i okolí hodně asimilovala s většinovým etnikem a tím i upustila od řady židovských rituálů a tradic, včetně pohřbívání na židovském hřbitově. Velkou část hřbitova, ve střední části a u východní zdi, zaujímají hroby haličských uprchlíků z období první světové války. Většinou, až na pár výjimek, se z nich dochovaly jednoduché stély s hebrejskými nápisy. Vzhledem k tomu, že tehdy kapacita hřbitova již nestačila, byl pro haličský uprchlický tábor založen nový židovský hřbitov v polích za městem, poblíž nového městského hřbitova. V dnešní době patří hřbitov Židovské obci v Praze a spravuje ho společnost Matana.

 

Židovská obec v Praze

 

Den židovských památek

Cílem Dne židovských památek je zpřístupnit a zviditelnit několik desítek památek, synagog a hřbitovů v regionech po celé České republice. Z památek Pražského židovského města je součástí projektu pouze Jeruzalémská synagoga, na jejímž balkoně jsou k vidění dvě stálé expozice podrobně se zabývající právě péčí o židovské památky. Již tradičně se koná druhou srpnovou neděli.

Během Dne židovských památek jsou všechny zapojené objekty zdarma nebo za dobrovolné vstupné přístupné od 10:00 do 17:00. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, je památka přístupná alespoň v části uvedeného času.