Tyfový hřbitov (hřbitov haličských uprchlíků)

Lidé z Haliče a Bukoviny (část dnešní Ukrajiny, Polska a Rumunska), z nichž velkou část tvořili Židé, opouštěli domovy kvůli bojům na východní frontě během první světové války. První židovští uprchlíci z této oblasti přišli do Německého Brodu 26. července 1916. Byli ubytovaní v tzv. barákovém táboře (dnešní areál psychiatrické nemocnice na Rozkošské ulici), jehož předchozí obyvatelé byli italští a istrijští uprchlíci, kteří byli přesunuti na území dnešního Rakouska.

Haličští a bukovinští Židé zůstali v Německém Brodě do konce srpna 1917. Během těchto 13 měsíců v táboře zemřelo 624 osob, zejména za epidemií infekčních chorob, u dětí spalniček a spály, u dospělých skvrnitého tyfu (proto získal hřbitov lidové označení "tyfový"). V prvních měsících byli zemřelí pohřbíváni na místním židovském hřbitově na Ledečské ulici, nicméně kvůli jejich vysokému počtu byl na počátku ledna 1917 zřízen hřbitov nový, vyhrazený pouze pro obyvatele barákového tábora. 

Oplocený hřbitov měl rozlohu 25x25 m, na níž byly vysázeny lípy lemující hlavní hřbitovní cesty. Většina náhrobků byla z jednoho kusu kamene (většinou žuly), bez zdobení, pouze se základními informacemi v hebrejštině, případně i v latince. Na některých hrobech bylo jen zabodnuté železné číslo bez náhrobku. 

Podle matričních záznamů zde bylo pohřbeno celkem 271 osob.

V současnosti je zde dochováno zhruba 80 náhrobků. 

Havlíčkobrodský hřbitov židovských uprchlíků je jediný svého druhu v České republice a vypovídá o době, kdy se naše město stalo útočištěm prchajících před utrpením války. Hřbitov je majetkem Židovské obce v Praze a jeho správcem je společnost Matana, a.s., Praha.  

O obnovu a údržbu se starají Skauti z Havlíčkova Brodu. Hřbitov je veřejně přístupný, vede k němu zpevněná cesta. 

 

Židovská obec v Praze

 

Den židovských památek

Cílem Dne židovských památek je zpřístupnit a zviditelnit několik desítek památek, synagog a hřbitovů v regionech po celé České republice. Z památek Pražského židovského města je součástí projektu pouze Jeruzalémská synagoga, na jejímž balkoně jsou k vidění dvě stálé expozice podrobně se zabývající právě péčí o židovské památky. Již tradičně se koná druhou srpnovou neděli.

Během Dne židovských památek jsou všechny zapojené objekty zdarma nebo za dobrovolné vstupné přístupné od 10:00 do 17:00. Pokud celodenní otevření není z různých důvodů možné, je památka přístupná alespoň v části uvedeného času.