Štáflova bašta

Městské opevnění bylo postaveno v období let 1310 - 1350. Z této hradby se dochovala jen jedna nárožní věž - Štáflova bašta - s úsekem hradby u gymnázia. Z parkánové hradební zdi z konce 15. století zůstaly dochovány hradební pasy s baštami na východní straně městského jádra a v jižní až jihozápadní části města u řeky Sázavy. V roce 1957 byl otevřen v dochované baště památník malíře Otakara Štáfla. Vidět zde můžete některé originální předměty dokumentující jeho život a dílo, ale také Štáflovy plastické obrazy ze života Karla Havlíčka Borovského. Poslední renovace Štáflovy bašty byla věnována 100. výročí Štáflova narození a otevřena v době oslav 250 letého trvání gymnázia v Havlíčkově Brodě.

Prohlídku Štáflovy Bašty je možné si předem domluvit v Muzeu Vysočiny tel.: 569 429 151 muzeum%z%muzeumhb.cz  

Veřejnosti přístupná bez domluvy bývá na Dny evropského dědictví v září. 

Do Štáflovy bašty mohou i vychovaní psi.

Informace k prohlídce:  Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (muzeumhb.cz)  Facebooková stránka