Štáflova bašta

Městské opevnění bylo postaveno v období let 1310 - 1350. Z této hradby se dochovala jen jedna nárožní věž - Štáflova bašta - s úsekem hradby u gymnázia. Z parkánové hradební zdi z konce 15. století zůstaly dochovány hradební pasy s baštami na východní straně městského jádra a v jižní až jihozápadní části města u řeky Sázavy. V roce 1957 byl otevřen v dochované baště památník malíře Otakara Štáfla. Vidět zde můžete některé originální předměty dokumentující jeho život a dílo, ale také Štáflovy plastické obrazy ze života Karla Havlíčka Borovského. Poslední renovace Štáflovy bašty byla věnována 100. výročí Štáflova narození a otevřena v době oslav 250 letého trvání gymnázia v Havlíčkově Brodě.

Štáflova Bašta bývá veřejnosti přístupná na Dny evropského dědictví. 

Do Štáflovy bašty mohou i vychovaní psi.

Informace k prohlídce:  Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (muzeumhb.cz)