Sousoší Járy Cimrmana, Růženky a inspektora Trachty ve Svatém Kříži

V nedaleké obci Svatý Kříž se nachází sousoší věnovanému českému géniovi Járu Cimrmanovi. V roce 1895 v místním hostinci pojemnovaném „Divadlo u Janáčků“ pobyl. Přihodilo se mu však, že neměl na útratu, tak zaplatil na podkovu (ne na sekeru, jak je obvyklé). Na tuto příhodu nebylo ani po letech zapomenuto, a tak není divu, že se stala námětem zmíněného sousoší. Sedícímu – píšícímu Cimrmanovi dělá u stolu společnost Růženka, vnučka hostinského a také policejní inspektor Trachta ze slavné hry Hospoda Na mýtince.

Sousoší ze žulových desek poskládal sochař Radomír Dvořák. Kdo by očekával, že spatří konečně tvář tohoto génia a bude tím lidstvu alespoň trochu přiblížena jeho pravá podoba, může být maličko zklamán. Sochař zvolil u Cimrmana kamenný výraz v obličeji. 

Kromě podkovy je zde ještě zajímavý Cimrmanův citát: „Některé mé myšlenky by se měly tesat do kamene. Ale jen některé.“ Není mi známo, kdy tato myšlenka byla poprvé vyřčena, ale myslím, že má nadčasovou platnost.