Smetanovo náměstí

Smetanovo náměstí se pyšní titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2018 v kategorii dopravní stavby a veřejná prostranství. Díky uplatnění zeleně a vodních prvků mohou lidé plochu náměstí vnímat spíše jako Smetanův park.

Býval zde koňský trh a středověká zástavba se špalíčkem budov. Za socialismu byla celá čtvrť v rámci asanace centra zbourána. Nahradila ji rozlehlá obdélníková volná plocha, kterou ze západní strany lemují obchody. Pod náměstím je velké množství spodní vody. V minulosti tu totiž bývaly dvě studny, které zásobují nové vodní prvky náměstí.

Trocha historie:

Smetanovo náměstí bylo jádrem tržní osady Německý Brod. Zárodek osady vzniká zřejmě již v počátcích vzniku samotné Haberské stezky, protože přebrodění řeky kupeckou karavanou bylo tehdy dosti složitou operací. V některých obdobích se muselo čekat i několik týdnů na snížení stavu vody. Proto při brodech řek záhy vznikaly kupecké a řemeslnické osady, kde kupci zásobovali projíždějící obchodníky různým zbožím a potravinami a řemeslníci se starali o opravy jejich výzbroje a výstroje. Vývoj osady a její formování byla dlouhodobá záležitost, protože malá frekvence na stezce jí neumožňovala prudší rozvoj. Osada Německý Brod pomalu rostla po obou stranách Haberské stezky směrem do severního kopce tak, jak v ní přibývalo obyvatel. Haberská stezka vstupovala do osady nynější ulicí Dobrovského, procházela kolem bývalého kina Oko na Smetanovo náměstí — zde osada končila asi v úrovni Svatovojtěšské ulice, u konce osady se stáčela poněkud vlevo, přecházela bažinaté místo vyložené kládami jako v močálech, kterému se dodnes říká Na louži a přecházela řeku v jejím nejširším místě, kde byla také nejmenší hloubka, tj. asi v úrovni nynějšího hotelu Slunce. Dále pokračovala po trase nynější silniční přeložky na Jihlavu. Před výstavbou této silnice zde byl znát za tratí ještě hluboký úvoz, kudy cesta procházela.