Nábřeží řeky Sázavy

Sázava je řekou, o níž bylo složeno nemálo písniček. Možná tím, že vytváří pohodové prostředí a navozuje příjemné myšlenky. Pokud se vydáte z Havlíčkova náměstí jižním směrem, dojdete k břehům této magické řeky. Po obou březích Sázavy je vytvořena stezka pro pěší a cyklisty. Břehy lemuje vzrostlá zeleň a procházka kolem vody je příjemná v každé roční době.