Městské hradební opevnění

Městské opevnění bylo postaveno v období let 1310 - 1350. Z parkánové hradební zdi z konce 15. století zůstaly dochovány hradební pasy s baštami na východní straně městského jádra a v jižní až jihozápadní části města u řeky Sázavy.