Mariánský morový sloup

Dominantu náměstí tvoří barokní mariánský morový sloup, patrně z let 1702 – 1717. Jeho stavba souvisela s ukončením „morové rány“ v Čechách (1713 – 1714) a s vděkem měšťanů zemským i městským patronům za skončení pohrom, jako byl mor, hlad, války, požáry i povodně, a současně jako ochrana před nimi v budoucnosti. Autora neznáme, dílo je ale přisuzováno Giovannu Battisku Bullovi, chrudimskému sochaři italského původu. Sloup byl financován z odkazu bývalého primátora K. Müllera a městskou radou. Na jeho vrcholu stojí Panna Maria Immaculata, kterou obklopují patroni sv. Ondřeje, sv. Florián, sv. Jan Nepomucký, sv. Václav, ve výklenku najdeme sošku sv. Rozálie Palermské. K soše sv. Ondřeje se váže pověst o zázračném ukončení moru před jeho svátkem roku 1649 i 1680, jiná vypráví i ztraceném stříbrném pozlaceném řetězu kolem sloupu. Monumentální sloup z pískovce, původně polychromovaný, byl několikrát opravován, např. roku 1841, kdy byly sochy „zkrášleny“ olejovým nátěrem a zlacením, později  ve 20. stol. (1935, 1986 – 1990). Při posledních opravách byly sochy (kromě dvou) nahrazeny výdusky a originály deponovány v klášterním kostele. Dominanta náměstí byla ohrožena po převratu roce 1918, kdy byly ničeny a odstraňovány symboly katolického náboženství a habsburské nadvlády. Brodský sloup měla nahradit socha K. Havlíčka. Zásluhou muzejního spolku, památkového úřadu, ministerstva školství a národní osvěty byl však sloup zachován na svém původním místě, protože „tvoří nedílnou součást náměstí“.