Lunetové obrazy

Barokní lunetové obrazy (ve tvaru půlkruhových výsečí), které vznikly mezi lety 1746-1754 jsou vzácnou kulturní památkou, připomínající dobu největší slávy augustiniánského kláštera v Havlíčkově Brodě. Za jejich autora je považován malíř Jakub Pischel. Obrazy, jejichž vlastníkem je město Havlíčkův Brod, tvoří soubor 45 ks monumentálních olejomaleb na půlkruhových napínacích rámech o výšce cca 140 cm a rozměrech základny cca 320 cm (rozměry jednotlivých obrazů se liší). Soubor biblických výjevů je důležitým dokladem nejen bohatství augustiniánského řádu, ale i dobového vkusu, uměleckého cítění a především dokladem aktivní podpory výtvarného umění, které bylo součástí praktického i duchovního života barokního osvíceného člověka. Obrazy jsou kulturně historickým dokladem způsobu života, zdůrazňující upřednostňované priority v tomto případě augustiniánského řádu, spolu s rozšířeným náboženským kultem 18. století. Nemalý význam má vysoká umělecká hodnota celého souboru obrazů, včetně dokladu dobových uměleckořemeslných technik a materiálů.

Stav obrazů byl značně narušený a neumožňoval jejich prezentaci. Všechna díla vyžadovala odbornou obnovu (restaurování), jejíž součástí byla výměna napínacích rámů. Ozdobné rámy  byly ponechány v původním stavu. Během několika let restaurování se na obnově finančně podílelo Ministerstvo kultury ČR, Kraj Vysočina a město Havlíčkův Brod. V současné době zbývají zrestaurovat poslední 4 ks obrazů z celého souboru.

Větší část obrazů je umístěna v prostorách chodeb a zasedacích místnostech Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě (bývalý Augustiniánský klášter), jehož součástí je kostel svaté Rodiny. Prohlídka obrazů ( které se nacházejí na chodbách úřadu v I.patře) je volně přístupná zdarma, a možná kdykoliv během otvírací doby. Vchod do  klášterní budovy je v podloubí.   

Po 8:00 17:00
Út 8:00 15:30
St 8:00 17:00
Čt 8:00 15:30
8:00 14:00

Soubor 45 ks lunetových obrazů je tvořen:

Cyklem ze života Svaté rodiny – 23 ks obrazů

Augustiniánským cyklem – 21 ks obrazů

Obrazem Nejsvětější Trojice