Havlíčkův dům č.p. 19 - Muzeum Vysočiny

Dominantní postavení v horní části náměstí má rohový dům s kamenným arkýřem a věžičkou, dnes nazývaný Havlíčkův dům. Původně byl podle majitele zván Rolandovský. Tento se však hlásil k víře „pod obojí“ a z náboženských důvodů v neklidných dobách 30leté války emigroval do ciziny. Stavebně se původně jednalo o dům pozdně gotický s dochovanou valenou klenbou a gotickými sklepy. V 16. století byl přestavěn v renesančním slohu, což dokazují kromě jiného klenby v přízemí a dřevěný malovaný strop v prvním patře ze začátku 17. století. Poslední velká přestavba je novogotická z roku 1871 (stavitel F. Schmoranz), provedená v souvislosti s národní slavností při odhalení pamětní desky na domě věnované K. Havlíčkovi. Rodina Havlíčkova dům vlastnila od roku 1832 do roku 1880, kdy jej ovdovělá matka K. Havlíčka prodala Městské spořitelně.

V současné době je objekt v majetku města a nachází se v něm muzeum s expozicí „Po stopách Karla Havlíčka v Německém Brodě“ s osobními památkami na spisovatele i jeho rodinu.

Otevírací doba + informace o výstavách:   Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (muzeumhb.cz)

Do Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod i do Štáflovy bašty mohou i vychovaní psi.

Měšťanské domy Havlíčkova Brodu:

Skláda<010D>ka-domy.indd (czechproject.eu)